Hírek

Kodály: Énekszó – új kiadásban

Kodály: Énekszó – új kiadásban

Kodály Zoltán op. 1-e, az Énekszó, ez a magyar népköltési versekre írt dalsorozat, száz évvel ezelőtt, 1921-ben jelent meg először a Rózsavölgyi Kiadónál. Az első kiadás, 100. évfordulójára most egyszerre jelenik meg a mű hasonmás kiadása, illetve magyar és angol szöveggel ellátott új kiadása, amelynek előkészítéséhez Kodály Zoltánné Péczely Sarolta nagy segítséget nyújtott.

Az 1907 és 1909 között írt dalsorozat egyszerre tükrözi a zeneszerző első találkozását a magyar népdallal és Debussy dalköltészetével. Kodály, aki utóbb mind szólóhangra, mind kórusra számos népdafeldolgozást írt, ezekben a dalokban csak a népi szövegeket használja fel, a dallamvilág, noha több fordulatában emlékeztet a magyar népdalra, saját melodikus invenciójából ered. A zongorakíséretekben pedig egyszerre érezni a fiatal zeneszerző kísérletező kedvét és atmoszférateremtő erejét. Ahogyan utóbb Szabolcsi Bence írta: Ez a szinte varázslatos képesség nagyon egyszerű és mégis rendkívül intenzív eszközöket ad a zeneszerzőnek. De elsősorban a zenei kifejezés meghatározó képszerűsége segíti Kodályt ennek teljes feltárásában.

A 16 dal főként szerelmi tematikájú, és gyanítható, hogy ezeket Kodály 1910-ben nőül vett első feleségéhez, Sándor Emmához írta az udvarlás éveiben. Árulkodó erről a sorozat mottójául kiemelt utolsó dal szövege: Kötöttem bokrétát / Erdei szekfűből, / Annak adom én azt, / Aki szeret szívből.

Az új kiadványok bemutatására 2021. december 16-án, Kodály Zoltán születésének 139. évfordulóján rendezett ünnepi hangversenyen kerül sor a budapesti Zeneakadémia Nagytermében, ahol el is hangzik a dalok közül néhány. 

Fotó: Zeneakadémia