Hírek

Jelek, játékok és üzenetek: Kurtágot ünneplik a Bard College-ban

Jelek, játékok és üzenetek: Kurtágot ünneplik a Bard College-ban

A Bard College február 24-26-án tartott Kurtág-fesztiválján új zongoradarabok amerikai bemutatói mellett olyan remekművek hangzanak fel, mint az Officium breve in memoriam Andreae Szervánszky és A boldogult R.V. Truszova üzenetei.

A Shai Wosner zongoraművész által gondozott Jelek, játékok & üzenetek fesztivál, ami a Bard College Conservatory of Music évente rendezett Kurtág-fesztiváljainak sorába illeszkedik, egyszerre mutatja be Kurtág György és olyan zeneszerzők zenéjét, akik hatással voltak rá vagy akikre ő gyakorolt hatást. Kurtágot kiindulópontként használva a fesztivál kortól és stílustól független, időn kívüli párbeszédbe helyezi a különböző darabokat és zeneszerzőket.

Shai Wosner így nyilatkozott a fesztivál programjáról: „Az idei fesztivál címe – Jelek, játékok és üzenetek – Kurtágtól származik, és megragadja zenéjének lényegét, valamint azt, ahogyan kölcsönhatásba lép más zenékkel, és erősen személyes és sűrített megnyilatkozások sorozataként bontakozik ki. Idén a műsor középpontjában az élet törékenységére reflektáló „üzenetek” állnak – különös tekintettel a ritkán előadott, monumentális Bornemisza Péter mondásaira, valamint A boldogult R. V. Truszova üzenetei című csodás dalciklusra. Míg a 20. század végi zene olykor „matematikus” vagy „agyas” hírben áll, Kurtág számomra olyan kivételes személyiség, aki utat tört a leplezetlenül zsigeri zene felé, és utat nyitott mások számára is.

Az idei fesztivál február 24-én pénteken veszi kezdetét Pierre-Laurent Aimard Schubert és Kurtág zongoraműveiből összeállított programjával, köztük Kurtág világjárvány idején Aimard számára komponált amerikai ősbemutatókkal, valamint a zeneszerző Játékok című válogatásaival, amelyek a magyar hagyomány szellemében elmossák az „pedagógiai” és a „koncertpódiumra való” zene közötti határvonalakat. A program Kurtág ritkán előadott Bornemisza Péter mondásaival – a XX. század végi repertoár egyik alapkövével – folytatódik Aimarddal és Tony Arnold énekesnővel. A második program, február 25-én délután Bartók Mikrokozmosza körül forog (ami Kurtág Játékok sorozatát ihlette). Ugyanezen az estén a harmadik program a spiritualitásra fókuszál, szembeállítva Kurtág Officium breve in memoriam Andreae Szervánszky című kvartettjét Beethoven a-moll vonósnégyesével, amelyek egyaránt a halál valóságával és a megújult élet lehetőségével szembesítenek. A február 26-i záróhangversenyen két nőkről szóló dalciklus hangzik el: Schumann Frauenliebe und -leben és Kurtág A boldogult R. V. Truszova üzenetei, a Bard Vocal Ensemble és a Bard Contemporary Ensemble tagjainak előadásában, Benjamin Hochman vezényletével. A két mű szembeállítása egyrészt bemutatja, hogy Schumann zenéjének töredezettsége milyen nagy mértékben hatott Kurtág művére, másrészt azt, hogy a férfiak által létrehozott művészet hogyan érzékelte és ábrázolta a női élményeket az idők során.