Hírek

Requiescat in pace: Eötvös Péter (1944-2024)

Requiescat in pace: Eötvös Péter (1944-2024)

Néhány héttel 80. születésnapja után, 2024. március 24-én elhunyt EÖTVÖS PÉTER zeneszerző, karmester és tanár, a magyar és nemzetközi kortárs zene kiemelkedő alakja. Sokan tudtuk, hogy ez hamarosan be fog következni, hiszen az a betegség, amely egy évvel ezelőtt megtámadta – s amelyet mindvégig optimizmussal és türelemmel viselt – senkinek sem kegyelmez. Az elmenetele mégis váratlan volt, hiszen a zenéje a betegsége alatt is a nemzetközi és magyar hangversenyélet állandó szereplője maradt akkor is, ha karmesterként ő már nem tudott részt venni az előadásában. Egészen az utolsó hónapokig dolgozott. Utolsó operáját, a Valuskát 2023 decemberében mutatták be Budapesten a Magyar Állami Operaházban. 2023-ban még be tudta fejezni a Hárfaversenyét, melynek bemutatója ez év januárjában volt Párizsban. Szaxofonversenyének magyarországi bemutatójára a napokban került sor Budapesten.

„Keresek, kísérletezem, kockáztatok.”- mondta egy interjúban – s valóban. Minden műve az új utak kereséséről, a klasszikus- és kortárszenei műfajokban rejlő további lehetőségek szélesítéséről és talán meg inkább a hangzások rejtett dimenzióinak felkutatásáról szólt. 14 éves korától kezdve komponált, zeneszerzői életműve szinte minden műfajt magában foglalt. Zenéjében éppúgy fellelhetők a magyar gyökerek (Liszt, Bartók, Kodály), mint a 2. világháború utáni legnagyobb újítók/felfedezők (Stockhausen és Boulez) hatásai, de ezek a hatások csak kiindulópontok voltak számára saját zeneszerzői világának megteremtésében. 

Karmesteri életművét 63 lemez őrzi. Liszt Ferenchez, Bartók Bélához, Ligeti Györgyhöz hasonlóan egyszerre volt magyar és világpolgár, karmesterként a nemzetközi kortárs zene szinte minden jelentős alkotását vezényelte, emellett Kurtág György zenekari műveinek is ő volt a világszerte elismert leghitelesebb előadója.

Zeneszerzői és karmesteri tudását tanárként is továbbadta. 1991 óta a Nemzetközi Eötvös Intézetben, majd 2004 óta az Eötvös Péter Kortárszenei Alapítványban által szervezett mesterkurzusokban immár több karmester- és zeneszerzőnemzedéknek adott életre szóló tudást és ösztönözést. Nemcsak tanár volt, hanem tanácsadó és mentor is. Nemzetközi tekintélyét latba vetve legtehetségesebb tanítványainak bemutatkozási lehetőségeket és összetételes megrendeléseket szerzett, pályájukat a későbbiekben is figyelemmel kísérte és támogatta.

Nemcsak egy nagy művészt, hanem egy csodálatos barátot és egy nagyszerű munkatársat is elveszítettünk. Az Universal Music Publishing Classics & Screen csoport tagjaként – együtt a Ricordi Berlin és a Durand Salabert Eschig kiadókkal – megtiszteltetés számunkra hogy művei egy részének kiadóiként szolgálói lehettünk Eötvös Péter zenéjének. A katalógusunkban lévő műveit továbbra is gondozzuk, s mindent megteszünk azért, hogy méltán kivívott zenei rangjukat és művészi értékeiket megőrizzük.

Editio Musica Budapest
Universal Music Publishing Classics & Screen