Hírek

Megjelent a Wolf-temperiertes Klavier új kötete: Invenciók fiatal zongoristáknak

Megjelent a Wolf-temperiertes Klavier új kötete: Invenciók fiatal zongoristáknak

A Wolf-temperiertes Klavier első kötetének 24 karakterdarabja (2018), majd a második kötet 24 Jazz-Prelűdje (2022) után, Wolf Péter olyan új, 23 darabot magában foglaló kötettel folytatta a sorozatot, amelyet a legfiatalabb zongoristáknak komponált.

A kötet címe most is Bach-ra utal, de nem kontrapunktikus szerkezetű darabokról van szó, hanem olyan kis miniatűrökről, amelyek mindegyike egy-egy zenei ötletet, hangulatot jelenít meg. Mint a kötet előszavában Znamenák Rita zongoratanár írja: A rövid darabok már a címük­kel is ösztönzik a gyerekek fantáziáját. Találunk lírai hangzásra utáló címeket (Bánat, Kettesben anyával), meseszereplőket (A legkisebb fiú, Szomorú királylány), vicces állatokat (Orrszarvú a pocsolyában, Totyogó kiskacsák), furfangos szójátékokat (Azt a hét meg a nyócát!, Feleselő kezek), jazzre utaló vicces kifejezése­ket (Lusta blues, Tingli-tangli-tangó).

A darabok nem nehézségi sorrendben követik egymást. Kedvünkre válogathatunk a kézkeresztezést, akkordfelbontásokat, clustereket, többszólamúságot, szinkópált ritmust, kromatikát alkalmazó, pedálhasz­nálatot igénylő darabok közül. Találunk példát kísérettel ellátott dallamra, váltott kezes játékra, legato és staccato játékmódokra, előkével díszített hangokra, jazzes hangsúlyokra és glissandóra is. Egy-két darabba szokatlan hangeffektusokat is belekomponált a szerző a bátrabbak számára: ilyen a tapsolás a Billegetős táncban, vagy az állatutánzó hangok, illetve szavak az Egerész macsekban vagy a Bagolyfiókában.

A darabok széles hangterjede­lemben mozognak, így a növendékek szabadon bejárhatják csaknem a teljes klaviatúrát.