Sándor László

Sándor László 1975. augusztus 13-án született Budapesten. 1998-ban szerzett hegedűtanári és kamaraművészi diplomát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán. Alapító tagja az Óbudai Danubia Zenekarnak, ahol 2013-ig hegedűsként és művészeti tanácsadóként dolgozott. Zeneszerzés tanulmányait évekig autodidakta módon végezte, zeneszerzés-mesterszakra 2012-ben nyert felvételt Jeney Zoltán osztályába. 2014-ben diplomázott, ezt követően a Doktori Iskola hallgatója lett. Kutatási témájául a 15. század zenéjét, azon belül Du Fay motettáit választotta, e témában írott disszertációját Bali János témavezetése alatt írta és 2021 júniusában védte meg summa cum laude minősítéssel. Sándor László a DLA fokozat megszerzését követően a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen és a Zeneakadémia Doktori Iskolájában tanított óraadóként.

Sándor számos díjat nyert hazai és nemzetközi zeneszerzési versenyeken. 2011 és 2017 között többször is díjnyertes volt a budapesti Új Magyar Zeneszerző Fórumon (UMZF). Egy virág... című kamaraegyüttesre írt darabja elnyerte az UMP Editio Musica Budapest különdíját. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara által bemutatott Et transfiguratus est című zenekari darabja ajánlott mű volt a 62. Nemzetközi Zeneszerzői Rostrumon, Tallinnban.  Sándor gyakran tart előadásokat a Budapest Music Center Könyvtárában középkori zenéről. Gyakori résztvevője a magyar kortárs zenei eseményeknek és önálló szerzői esteket is tart. Sándor zenéje a zeneszerzés spirituális vonatkozásaira helyezi a hangsúlyt. Gyakran alkalmaz liturgikus anyagokat, gregorián dallamokat, valamint rendszerese használ középkori technikákat zenéjében.

Művei katalógusunkban:

Egy virág Liszt Ferenc születésnapi csokrában (2010) együttesre

Ha folyóvíz... (2013) brácsára

Ha folyóvíz... (2013) csellóra

 

További információk: http://sandor-laszlo.hu