Kurtág György

Kurtág György 1926 február 19-én született a bánáti Lugoson (románul Lugoj).

1948 óta magyar állampolgár; 2002-ben felvette a francia állampolgárságot is. Ötéves kora óta tanult zongorázni, Vojkicza-Peia Kláránál. Sokat köszönhetett a közös muzsikálásnak édesanyjával, akivel  Haydn- és  Beethoven-szimfóniák valamint Mozart-nyitányok négykezes átiratait játszották.

Az első igazi pedagógus-egyéniség, akitől életre szóló, zeneszerzői tevékenységére is kiható élményeket kapott, Kardos Magda volt Temesvárott. Zeneszerzéstanulmányait (összhangzattant és ellenpontot) Max Eisikovitsnál kezdte, ugyancsak Temesvárott. 1945 szeptemberében felvételizett a budapesti Zeneakadémiára; ekkor ismerkedett meg Ligeti Györggyel, akihez életre szóló barátság fűzte. 1946-ban kezdte meg tanulmányait Budapesten: Kadosa Pál (zongora), Weiner Leó (kamarazene), Veress Sándor  majd Farkas Ferenc (zeneszerzés) voltak a professzorai, de jelentős impulzusokat kapott Járdányi Páltól is. 1951-ben diplomázott Kadosa Pálnál a zongoraművészképzőn és Weiner Leónál a kamarazene-főtanszakon. 1955-ben nyerte el zeneszerzés-diplomáját Farkas Ferencnél.

1947-ban feleségül vette Kinsker Mártát, aki élettársként, 1954-ben született fiúk, ifj. Kurtág György édesanyjaként, zongoraművészként, a születő kompoziciók első hallgatója- és birálójaként 2019-ben bekövetkezett haláláig meghatározó szerepet játszott Kurtág életében.

1957/1958-ban Olivier Messiaen és Darius Milhaud kurzusait látogatta Párizsban, a legnagyobb hatást azonban Marianne Stein tanítása gyakorolta rá. Nemcsak abban segített, hogy Kurtág megtalálja a komponálását éveken át bénító alkotói válságból kivezető utat. Új fejezetet nyitott a zeneszerző pályáján ("Marianne megfelezte az életemet") - irányt mutatott. Ez magyarázza az Opus 1-es Vonósnégyes ajánlását, és évekkel később ezért dedikálta Marianne Steinnek az Opus 24-es Kafka-töredékeket is.  A Párizsban töltött hónapok során Kurtág maradandó zenei benyomásokat köszönhetett  a Domaine musical koncertjeinek, ahol többek között számos Boulez-művet hallott az együttest alapító zeneszerző dirigálásával.  Ez az év, valamint úton hazafelé a Kölnben töltött néhány nap, amikor viszontlátta Ligetit, aki megmutatta az elektronikus Artikulation-t, megismerkedett Stockhausennel és meghallgatta annak Gruppen cimű darabját három zenekarra döntő hatást gyakorolt Kurtág pályájára. Ezek a benyomások nagy szerepet játszottak az Opus 1-es első Vonósnégyes létrejöttében.

1960 és 1968 között Kurtág az Országos Filharmónia szólistáit korrepetálta; 1967-ben kezdte meg oktatói tevékenységét a Zeneakadémián. Kezdetben Kadosa Pál tanársegédje volt a zongoratanszakon, majd kamarazenét tanított. 1986-ban nyugdíjba vonult, de ezekután is,1993-ig, rendszeresen tanított a Zenekakadémián. Azóta, a mai napig, évente több kamarazene-kurzust tart Európa számos országában valamint az Egyesült Államokban. 1971-ben DAAD-ösztöndíjasként egy évet Nyugat-Berlinben töltött. 1973-ban Kossuth-díjjal tüntették ki. (1996-ban másodszor is megkapta a kitüntetést).

1981-ben mutatta be az Ensemble Intercontemporain Párizsban A megboldogult R.V.Truszova üzenetei, Op. 17 cimű kompoziciót szopránra és kamaraegyüttesre (szólista: Csengery Adrienne, karmester: Sylvain Cambreling). A mű átütő sikere indította meg Kurtág nemzetközi karrierjét. 1993-ban  a berlini Wissenschaftskolleg meghívására két esztendőre a városba költözött, mint a Berlini Filharmonikusok composer-in-residence-sze. 1995/1996-ban hasonló minőségben a bécsi Konzerthaus vendége, majd Amszterdam (1996-1998), ismét Berlin (1998-1999) és Párizs (1999-2001) következett. A Kurtág-házaspár 2001 és 2015 között Bordeaux közelében, St. André de Cubzacban élt, majd visszatért Budapestre.

Kurtág György számos kitüntetés és díj birtokosa. 1998-ban például az Ernst von Siemens Musikstiftung díjának nyertese, 2006-ban ....concertante..., Op. 42 cimű kompoziciójának ítélik a világ egyik legtekintélyesebb zenei díját, a Grawemeyer Awardot.

2018-ban mutatta be a milánói La Scala operáját, a Samuel Beckett azonos című színművére írt Fin de partie-t, amit a következő években Amszterdamban, Valenciában és Párizsban is előadtak.

A „Virág az ember…” szerzőjének 90. születésnapjára

Virág az ember … Hét hang, mely nemcsak a zongora teljes hangterjedelmét járja be, hanem Kurtág György szinte teljes életművét. Rejtve már ott van az Op. 1-es Vonósnégyesben, hitvallásként a Bornemissza Péter mondásaiban, a Játékok zongoradarabjaiban, számos szóló-, kamara- és zenekari művében. Az emberek szépségéről, törékenységéről, esendőségéről és félelmeiről szól – ahogyan minden nagy zene és minden jelentős művészi alkotás. S ahogyan: Kurtág művészete.

Február 19-én az egész zenei világ Kurtágot ünnepli. A mi születésnapi ajándékunk két új kiadvány. Az egyik a 2013-ban komponált …couple egyptienne en route vers l’inconnu… (…egyiptomi pár úton az ismeretlen felé…) című zongoradarab, melyet egy több mint 4000 évvel ezelőtt készült egyiptomi szobor inspirált. A másik a hasonmás kiadása annak a hangjegyfüzetnek, melybe Kurtág György 32 éven keresztül másolta Kocsis Zoltán számára a Játékok sorozat folyamatosan készülő tételeit. Ez a füzet – Kocsis Zoli hangjegyfüzete – mindmáig állandó szereplője azoknak a hangversenyeknek, ahol Kocsis Kurtág műveket zongorázik.

Kurtág mögött több mint hét évtizednyi zeneszerzői pálya van: zenekari és kamaraművek, versenyművek, kórusok, vokális és hangszeres kompozíciók. E hatalmas életmű az eltelt évtizedek alatt klasszikussá nemesedett: egyike azon keveseknek kortársai között, akiknek műveit nemcsak kortárs zenei hangversenyek és fesztiválok elszigetelt környezetében játsszák világszerte, hanem a hagyományos koncertrepertoár állandó részeként. Az Editio Musica Budapest (a bécsi Universal Editionnál megjelent néhány kompozíció kivételével) műveinek első számú közreadója több mint öt évtizede. Ez állandó munkakapcsolatot is jelent máig, hiszen a szerző közreműködése nélkül nemcsak a kották közreadása lenne lehetetlen, hanem annak az információ-éhségnek a kielégítése is, mely a nemzetközi koncertéletben Kurtág műveire irányul. Mindannyian, akik új partitúráinak közreadásán dolgozunk, és a régieket gondozzuk, szinte naponta kérjük a segítségét, és ő is azonnal megtalál bennünket, ha bármilyen kérése van.  Ez a közös munka mindig izgalmas kihívás és folyamatos tanulás szakmai és emberi értelemben egyaránt. Mert Kurtág mellett felnőtt fejjel is csak tanulni lehet, s nemcsak az ő zenéjéről, hanem általában mindenről, ami a zenében és a művészetben fontos.

Kurtág most, kilencvenévesen is fiatal: érzelmi és szellemi energiái naponta rácáfolnak az életkorát jelző számokra. Az utóbbi években számos zongora- és kamaraművet írt, s az elmúlt év nyarán új zenekari darabbal köszöntötte a nála egy évvel idősebb, akkor már nagybeteg pályatársat, Pierre Boulezt. Mindemellett élete legnagyobb művészi vállalkozásán dolgozik 2010 óta, s Beckett-operája befejezésének érdekében fiatalokat is megszégyenítő módon bizonyítja naponta szellemi erejét.

E frissesség és energia megőrzését kívánja szeretettel

az Editio Musica Budapest minden munkatársa